Bu dersin amacı ileri düzey (Doktora) makroekonomi çalışmaları için gerekli olan araç ve yöntemlere temel oluşturmaktır. Teorik yaklaşımlarla birlikte bu yaklaşımların gerçek hayat verileriyle nasıl ilişkilendirileceği dersin diğer bir parçasını oluşturacaktır.