Ders, yaşam boyunca gelişim dönemleri esnasında, bireyin fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal olarak nasıl geliştiğini ve öğrenme kuramları doğrultusunda nasıl öğrendiğini inceler.

DERSİN HEDEFLERİ

1. Her gelişim dönemine özgü fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal bakımlardan geçirilen değişiklikler hakkında anlayış kazanabilme.

2. Kendini tanıma, olumlu düşünme gücünü kullanabilme, bu yolla daha yapıcı kararlar alarak sorunlarını çözebilme.

3.Bireyin nasıl öğrendiğini, bilişsel ve davranışçı öğrenme kuramları çerçevesinde açıklama.

4.  Gelişim ve öğrenme kavramlarını kazanarak, kendini ifade edebilme, değişen çevre koşullarına daha kolay uyum yapabilme

5.  Öğrenciye, sahip olduğu sosyal ve kültürel deneyimlerini, öğretimi daha etkin hale getirme yönünde kullanabilme becerisini kazandırma.