Bu derste, Karşılaştırmalı Uluslararası spor sistemlerinin tanımı, amaçları, karşılaştırma yöntemleri ve karşılaştırılacak faktörlerin incelenmesi, Sistem kavramı ve sporda sistemin tanımlanması Türk spor sisteminin yapılandırılması ve spora yönelik politikalar, Dünyadaki bazı ülkelerin spor sistemlerinin Türkiye’de uygulanan spor sistemi ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Dersin kapsamı içerisinde, ülkemizde ve dünyada sporun yönetimi karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Öğretim hedefi, Türk spor teşkilatında görev yapacak Spor yöneticisi adaylarının Türkiye ve dünyada uygulanan spor sistemleri tanıyarak spor yöneticiliği meslek alanına çok yönlü bakış açısıyla bakabilmeyi öğretebilmektir.