XIII. yyın son çeyreğinde ve XIV. yy başlarında Dünyanın ve Anadolu’nun siyasi, sosyal ve ekonomik durumu; Osmanlı Hanedanının menşei ve Beyliğin kuruluş süreci; beylikten devlete geçişteki teşkilatlanma süreci, Rumeli ve Anadolu’da Osmanlı fetihleri ve ilk yerleşim merkezleri, Osmanlı’nın bir dünya devleti olması, Duraklama Dönemi, Islah çalışmaları ve devletin yıkılışı ile Osmanlı Devletinin idarî, ekonomik, sosyo-kültürel yapısı.