HYM108 Sağlık Psikolojisi

 Davranışın nedenlerini inceleyen psikoloji, öğrencinin kendisini ve çevresini tanımasına sağlıklı, gelişimine, olumlu iletişim kurmasına katkıda bulunabilmeyi amaçlar. Pozitif düşünme gücünü artırarak, başarıya motive olmasına, daha iyi öğrenebilmesine destek olur.

      Sağlık Psikolojisi dersi, alanındaki konu ve kuramlara ilişkin temel bilgileri, sağlık ve hastalık süreçlerinde rol oynayan psikolojik faktörleri tanıtır. Sağlığın gelişmesine katkıda bulunan çalışmaları vurgular.

DERSİN HEDEFLERİ

1.       Gözlem ve bilimsel araştırmalar yolu ile davranışın nedenlerini inceleme (davranışlar konusunda daha bilinçli olabilme.

2.       Kendini tanıma, başkalarının davranışlarına ilişkin bilinçlenme, olumlu düşünme becerisini artırarak, daha yapıcı kararlar alabilme.

3.       Olgun ve ruh sağlığı bakımından dengeli bir insanın sahip olması gereken nitelikleri kavrayabilme.

4.       Bireyin  nasıl algıladığını,  öğrendiğini, anlayabilme, kendini ifade edebilme. Değişen çevre koşullarına daha kolay uyum yapabilme.

5.       Kişilerarası iletişimde karşılaşılabilecek problemleri çözebilecek temel becerileri kazanabilme.

6.       Sağlık ile sosyal bilimlerin ilişkisini açıklayabilme.

7.       Sağlık davranışını etkileyen psikolojik süreçleri açıklayabilme.

8.       Sağlık psikolojisinin  sağlığın geliştirilmesine yönelik katkılarını açıklayabilme.