Elektrik enerjisi elde edilme yöntemleri, Termik santrallar, Nükleer santraller, Hidroelektrik santraller, Yenilenebilir Enerji santralleri, Enerji Santrallerinde oluşan arızalar, koruma rölelerini seçmek ve montajını yapmak.