Makromoleküller arasında yer alan protein ve karbohidratlar hakkında sistemli ve kapsamlı olarak bilgiler vermek ve biyokimyanın içerisinde yer alan bu konular hakkında öğrencinin düşünme yeteneklerini geliştirmek.