Anayasa Hukukuna Giriş  dersinde,  öncelikle  anayasal  kavramı devlet, hukuk ve siyaset kavramlarıyla ilişkili olarak tanıtılmakta, demokratik siyasal düzenlerin ortak özellikleri gösterilmekte ve belli başlı ulusal örnekler üzerinden demokratik anayasalar ele alınarak eşitlik, hukuk devleti, erkler ayrılığı, temsili hükümet ilkeleri tanıtılmakta, hükümet sistemleri ve devlet yapıları hakkında bilgi verilmektedir. İlerleyen haftaların konuları ise, Osmanlı'dan günümüze, kayda değer dönüm noktaları niteliğindeki anayasal gelişmeler ve halihazırdaki anayasal sistemin içeriğidir.