Biyolojik sistemlerdeki makromoleküller arasında yer alan lipidler ile ilgili uygulamalar yapmak, biyokimyasal teknikler arasında kromatografik ve elektrofotometrik yöntemler hakkında  öğrencinin psikomotor yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmak.