ASG119 Örgütsel Davranış

Dersin mantıksal çerçevesini açıklamak, Yönetim , Yönetici ve Örgüt Kavramlarına Giriş, Kişilik, Bilişsel Öğrenme, Sosyal Öğrenme, Algılama, Tutum ve İşe İlişkin Tutumlar, Grup ve Ekip, İletişim, Motivasyon, Güç, Politika ve Liderlik, Çatışma ve Çatışma Yönetimi, Stres ve Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi

Eğitimci: Evin MİSER