Bu derste öğrencilerin zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğunu, bu yetersizlikleri olan bireylerin eğitimindeki gelişmeleri etkilemiş önemli kişileri, olay ve olguları ve eğitim uygulamalarına etkilerini, bu yetersizliklerin nedenlerini, tanılama ölçütlerini ve değerlendirme sürecini, özelliklerini ve eğitimlerinin genel ilkelerini tanımlayabilmeleri amaçlanmaktadır.