BLM367 Algoritmalar I (3 - 0 - 3 - 7)

Bu derste öğrencilere algoritma analizinin nasıl yapıldığı, algoritma tasarlama yöntemleri (kaba kuvvet, böl-yönet, azalt-yönet, dönüştür-yönet) ve dengeli ağaçlar anlatılır

Eğitimci: Şahin Emrah