Kimyasal Analiz Yöntemleri , sınıflama. Aletli Analiz Yöntemleri. Atomik Spektroskopi , AAS yöntemi ve cihazları, Atomik Emisyon Cihazları, kullanıldıkları alanlar. Moleküler spektroskopi, Mor ötesi - Görünür alan spektroskopi yöntemi, kullanıldığı alanlar, IR spektroskopi yöntemi. Tahribatsız analiz yöntemleri XRF ve XPS Yöntemlerinin temelleri, cihazlar. Elektron mikroskobu, AFM ve STM Görüntüleme teknikleri. Tarihlendirme yöntemleri, OSL ve TL yöntemlerinin temelleri. 14C radyokarbon tarihlendirme yöntemi, Pb/U izotop sayma tarihlendirme yöntemi.