Kök hücre biyolojisi nedir? Kapsamı ve hedefleri, kök hücre tipleri, Pluripotent potansiyellerine göre kök hücrelerin sınıflandırılması. Embriyonik kök hücre nedir? Embriyonik kök hücrelerin tanımlanması ve kullanım alanları. Kök hücre fonksiyonunun düzenlenmesi. Kök hücre izolasyon teknikleri ve uygulamaları. Dünyada kök hücre uygulamaları, etik ve yasal uygulamaların tartışılması. Konu ile ilgili makalelerin tartışılması. Kök hücre biyolojisinde güncel konular: Makale tarama. Kök hücre biyolojisinde gelecek hedefler ve çalışma alanları konularında bilgi verilmektedir.