Dersin tanıtımı ve ökaryot hücrelerin temel yapısı, Ökaryotlarda temel genetik dizilimler, Ökaryotlarda kromozomal DNA yapısı, Kromozom dışı kalıtım yolları ve işlevleri, Ökaryotlar arası genetik madde nakli, Ökaryotlarda gen anlatımının düzenlenmesi, Ökaryotlarda gen anlatım mekanizmaları, Prokaryotik ve ökaryotik organizmalarda gen ifadesi ve kontrolünün kıyaslanması, Rekombinant DNA teknolojisi, Epigenetik mekanizmalar konularında bilgi verilmektedir.