Kültür varlıklarının korunmasının tarihçesi, bu alanda uluslar arası geçerliliği olan temel ilkeler, modern koruma-onarım yaklaşımları, dünyada ve Türkiye’de geçerli koruma-onarım tüzükleri, mevzuatları, etik ve ilkeler ile müzeler iç hizmet yönetmeliği bu dersin içeriğini oluşturur. 

History of conservation of cultural heritage, international principles, modern approaches to restoration and conservation, international and local regulations, legislations, ethics and principles as well as müzeler iç hizmet yönetmeliği are covered throughout the semester.