Ders müze eğitiminin dünyada ve Türkiye'de bağlamı, tarihçesi ve yaklaşımları özelinde işlenmektedir.  14 Haftalık ders kapsamında sırasıyla genel içerik: Çağdaş müzeler ve eğitim. Müzeye ilişkin kavramlar ve kuramlar.  Öncü mze eğitimcileri. Dünyadan ve Türkiye'en müze eğitimi ve uygulamaları. Türkiye müzeleri için eğitim uygulama örnek ve önerileri.