Ders, öğrenme psikolojisine temel bakışı geliştirmek; öğrenmenin tanımını yaparak temel kavramlarını açıklamak; öğrenmenin biyolojik ve psikolojik temellerini açıklamak; klasik öğrenme kuramlarını vurgulayarak (Pavlov, Skinner), zihinsel disiplin kuramı ve duygusal izlenim kuramı üzerinde durmaktır. Bu kuramların uygulama alanına yansımalarının örnekler eşliğinde tartışılacağı ders kapsamında müzede öğrenme sürecinin nasıl işlediği ve müzede öğrenmenin nasıl gerçekleştiği üzerinde durulmaktadır.