1) Mikroorganizmaların teknolojik kullanımını anlamak,

2) Mikroorganizmaların uygulamalı olarak yaşamımızdaki yerini öğrenmek,

3) Mikroorganizmaların endüstriyel ve biyoteknolojik önemleri algılamak,

4) Mikroorganizmaların endüstriyel ve biyoteknolojik amaçlarla nasıl üretildiklerini ve elde edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmak,

5) Hangi ticari ürünlerin mikroorganizmalar kullanılarak üretildiğini öğrenmek,

6) Genetik mühendisliğinde kullanılan temel yöntemleri, vektör sistemleri ile konaklarını öğrenmek,

7) Gen klonlama basamakları ve genetik mühendisliğinin pratik uygulamalaları hakkında bilgi edinmek.