1)  Normal flora ve patojenler hakkında bilgi sahibi olmak,

2) Enfeksiyon kaynaklarını, patolojilerini, tanılarını, tedavilerini ve epidemiyolojilerini anlamak,

3) Enfeksiyonlar hakkında edinilen farkındalıklar sonucu önlenmeleri ve kontrolleri açısından biliçli davranmak,

4) Hastalık bulaşma yollarını öğrenmek,

5) Epidemiyolojik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak,

6) İmmünobiyoloji ve aşılama programları hakkında bilgi sahibi olmak,

7) Klasik ve moleküler mikrobiyolojik teşhis yöntemleriyle bir patojenin tanısının nasıl yapıldığını öğrenmek,

8) Sağlık mikrobiyolojisinde kullanılan temel tekniklerde uygulama becerisi kazanmak.