Dersin amacı, öğrencilerin arşiv malzemelerini oluşturan tüm öğelerin tanımları, yapım teknikleri ve bunlar üzerinde bozulmaya neden olan etkenleri teşhis ederek bunlara karşı alınabilecek önleyici koruma yöntemlerini kavramalarını sağlamaktır . 

Derste arşiv malzemeleri olarak tanımlanan objelerin kağıt, deri, parşömen, gravür, kitap, mukavva gibi malzemeler ile üzerlerindeki mürekkep, boya gibi yardımcı malzemelerin tanımları, yapım teknikleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, bunlar üzerinde bozulmaya neden olan etkenlerin(fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulmalar) tanılanması, bozulmaların derecelerinin kavranması, eserlerin korunma durumunun tespiti, önleyici koruma yöntemleri konuları işlenir.