Hidrojeolojinin tarihçesi, hidrolojik çevrim, suların sınıflandırılması, gözeneklilik, geçirimlilik, iletimlilik, depolama katsayısı, akifer sistemler, hidrolik sistemler, serbest ve basınçlı akifer haritaları ve çizimi, yüzey-yeraltı suyu ilişkisi, yeraltı suyu izleme teknikleri, döbi ölçüm yöntemleri, deniz suyu girişimi ve önlenmesi, yeraltı suyu bilançosu ve yeraltı suyu kimyası.