BİT101/102 - BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİT101/102 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi

Bilgisayar okuryazarlığı ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bu ders Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL) müfredatı ile tutarlı ve içeriği aşağıda açıklanan yedi modülü kapsar:

  1. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kavramları: Bu modül, bir kişisel bilgisayarın fiziksel yapısı, veri saklama, bellek, toplumda çok kullanılan yazılım uygulamaları ve bilgisayar ağlarının kullanımı ile ilgili temel kavramlar ile ilgilidir. Ayrıca, bilgi teknolojilerinin günlük kullanımı ve bilgisayarların insan sağlığına etkileri ile bilgisayarlarla ilgili bazı güvenlik ve hukuk konuları da anlatılmıştır.

 

  1. Bilgisayarın Kullanımı ve Dosya Yönetimi:Bu modül, kişisel bir bilgisayarın ve işletim sisteminin temel fonksiyonlarını kullanmak ile ilgilidir. Bu modülün hedefleri; Masaüstü ortamının ne olduğunu anlamak ve dosyaların, dizinlerin/klasörlerin düzenlenmesini, bunların nasıl kopyalanıp, taşınacağını ve silineceğini bilinmesidir. Ayrıca masaüstü sembolleriyle çalışma ve pencereleri yönetebilme, işletim sistemi içinde bulunan arama ve düzeltme araçları ile yazdırma fonksiyonlarını kullanabilmek olarak sıralanabilir.

 

  1. Kelime İşlem: Bu modül, kişisel bir bilgisayarda kelime işlemci uygulamasını kullanabilme ile ilgilidir. Modül sonunda, kelime işlemci ile ilgili olarak belge oluşturma, belge biçimlendirme ve kelime işlemci belgesinin dağıtımına yönelik sonlandırma gibi temel işlemlerin yapılabilmesi ayrıca standart tablolar oluşturma ve belge içinde resim ve görüntü kullanma, nesne aktarımı ve posta birleştirme araçlarını kullanma gibi daha ileri beceri yetkinliği kazandırmak hedeflenmiştir.

 

  1. Hesap Çizelgeleri Hazırlama: Bu modül, hesap çizelgelerinin temel kavramları hakkında bilgi ve kişisel bilgisayarda hesap çizelgeleri ile çalışabilme becerisi kazandırmayı hedefler. Bu modülün hedefleri; hesap çizelgelerinin geliştirilmesi, biçimlenmesi ve kullanılmasıyla ilgili temel işlemler, ayrıca standart matematiksel ve mantıksal işlemleri ve temel formül ve fonksiyonları kullanmak, nesnelerin aktarılması, grafiklerin ve şemaların oluşturulması gibi daha ileri özelliklerin kullanılması olarak açıklanabilir.

 

  1. Veritabanı: Bu modül, veritabanı içeriğini anlamasını ve kullanabilmesini sağlar. Bu modülün hedefleri; veritabanın ne olduğunu ve nasıl organize edildiğini anlamak, basit bir veritabanı oluşturup değişik şekillerde izlemek, tablo oluşturmak alanlarını düzenleyip tanımlamak, form veya tablo sıralayıp filtreleme, sorgu oluşturup çalıştırmak, formların ne olduğunu anlamak, form oluşturmak ve formlarda veriyi düzenleyip silmek, raporlar hazırlamak ve dağıtım için çıktı hazırlamak olarak sıralanabilir.

 

  1. Sunum Hazırlama:Bu modül özetle, bilgisayar ortamında sunum araçlarını kullanma yeterliliği kazanma becerisi kazandırmayı hedefler. Modül sonunda, dağıtım ve sergilemeye yönelik sunum oluşturma, biçimleme, hazırlama ile ilgili temel görevleri yerine getirebilmek hedeflenmektedir. Ayrıca farklı hedef gruplarına ve farklı durumlara yönelik çeşitli sunumlar hazırlayabilme becerisi yanında; grafik ve şemalarla temel işlemleri yerine getirebilme ve çeşitli saydam gösterisi efektlerini kullanabilme becerileri de hedeflenmiştir.

 

  1. Web Tarama ve İletişim:Bu modül iki kısımdan oluşmuştur: Birinci kısım, arama motorlarını kullanarak internet ortamında arama yapabilme, arama sonuçlarını yer işaretlemesiyle belirleyebilme, web sayfalarını ve arama raporlarını yazdırabilme becerisi hedeflenmektedir.

Eğitimci: Erinç Karataş