KİM354 Organik Kimya Lab. Öğrenciler her hafta değişik konulara ait deneylerden sorumludur. Konular,  ilgili Araş. Gör. tarafından bir önceki hafta öğrenciye verilir ve öğrenci bu konu ve deneyin yapılışı ile ilgili  bilgiyi öğrenerek gelir.