Yapılara ilişkin tanımlar ve mevzuat hükümleri; yapıların hizmet amaçlarına, konumlarına, taşıyıcı sistem malzemelerine (kâgir, betonarme, ahşap, çelik), taşıyıcı sistemlerine (yığma taşıyıcı sistemli, karkas taşıyıcı sistemli, plak taşıyıcı sistemli, hımış), bulundukları yere, sürekliliğine, mülkiyetlerine, inşaat safhalarına ve yapım yöntemlerine göre sınıflandırılması ve örneklerinin incelenmesi; şantiyeler, iş makineleri, zeminler, aplikasyon kazılar ve dayanma yapıları; temeller, duvarlar, kemerler tonozlar ve kubbeler; kargir yapılar, betonarme yapılar, ahşap yapılar, çelik yapılar; merdivenler, betonarme kalıpları, çatılar, doğramalar; yalıtım işleri, kaplamalar; asma tavanlar, giydirme cepheler; yapı maliyeti yöntemleri ve uygulamalar.