AET116 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

Alternatif Akımın temelleri; Elde edilmesi, çeşitleri, frekans, peryot, genlik, açısal hız, dalga boyu, A.A.'da ani, maksimum, ortalama, efektif, tepe değer ve sinüsoidal dalga üzerinde hesabı, Empedans, reaktans, admitans ve A.A'da güç kavramları, Alternatif Akımda R, L ve C davranışı, Alternatif Akım seri devreler, faz açısı ve güç katsayısı, Alternatif Akım paralel devreler, Seri ve paralel rezonans devreleri, Karmaşık devreler ve çözümleri, Kompleks sayılarla işlemler ve A.A. devrelerine uygulanması, A.A.'da devre çözümleri: Çevre, Düğüm, Thevenin ve Maksimum Güç Teoremleri, Güç katsayısının düzeltilmesi, Üç fazlı devrelerAA Temel kavramlar, Elektrik enerjisi, iş ve güç kavramları. Kirchoff akım ve gerilim yasaları, Devre analiz yöntemleri (kol akımları, süper pozisyon, Theven ve Norton teoremleri), Birinci dereceden devre çözümleri

Eğitimci: Kenan ÖZEL