Derste taş eserlerde temizlik ve sağlamlaştırma yöntemleri, taş temizliğinde amaç ve temel etikler, taş temizlik yöntemleri, siyah tabaka, kalker ve kalker tabakaları, pas lekesi ve organik lekelerin temizliği, suda eriyebilir tuzların taşın bünyesinden uzaklaştırılması, boyalı ve tahrip olmuş yüzeylerin temizliği, mikrobiyolojik oluşumların dezenfektasyonu, sağlamlaştırma yöntem ve malzemeleri konuları detaylı olarak incelenir, taş temizlik ve sağlamlaştırma uygulamaları yapılır.