Kelam İlminin iç ve dış etkenlere bağlı olarak doğuşu, gelişim süreci ve buna bağlı olarak tanımı içermektedir. Erken dönem kelâmi problemlerin ortaya çıkış sebepleri, fırkalaşma süreci klasik dönem ve sistematik dönem ekollerin tarihsel koşullara bağlı olarak kurumsal yaplara dönüşümü ele alınmaktadır.