İlköğretimin ilk basamağında kullanılan müzikal unsurları kazandırmak. Müzik dersinin işleniş yöntemlerini öğretmek. Müzik tarihine ilişkin temel bilgileri vermek. Notaya bağlı olarak çalma söyleme davranışı kazandırmak. Form, melodik yapı, prozodi ve repertuvar konularında bilgilendirmek.