Parça seçimi, piyano ile çalma, küçük grupları yönetebilme, Notaya bağlı olarak çalma söyleme davranışı kazandırmak. Form, melodik yapı, prozodi ve repertuvar konularında bilgilendirmek.