Bu derste ekonominin üç temel işlevi olan tanımlama,, açıklama ve değerlendirme yaklaşımları çerçevesinde sağlık ekonomisi ve sağlık sektörü analizi yapılacaktır.

Sağlık ekonomisi ve sağlık sektörünün tanımları yapılacak. Sağlık ekonomisini diğer dallardan ayıran özellikler üzerinde durulacak. Daha sonra ekonominin ekonomik olayları açıklarken izlediği yöntem olan olayın tanımlanması, tahmini açıklaması ve değerlendirmesi konuları detaylı bir şekilde ele alınacak. Ayrıca ekonomik analizde kullanılan araçlar tanıtılacak.