Bu ders içerisinde; organik kimya alanında son yıllarda güncel ve ilgi çekici konular bir kısmı derlenerek öğrencilere aktarılmaktadır. Bu konular içerisinde organik elektrokimya, mikrodalga ile sentez, sonokimya, faz transfer katalizörleri, organik fotokimya, iyonik sıvılar gibi konular yer almaktadır. Adı geçen konular temel prensipler, teknikler, mekanizmalar ve uygulamalar başlıkları altında öğrencilere özet olarak anlatılmaktadır.