AHE 409 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Toplumu, aileyi ve her yaş grubundaki bireyleri yaşadıkları ve çalıştıkları tüm alanlarda, sağlığı geliştirilmesinden rehabilitasyona kadar devam eden bir süreçte ele alarak halk sağlığı hemşireliğinin nasıl uygulanacağı hakkında bilgi ve beceri sahibi olunmasını sağlamaktır.