ASG 102 MİKRO İKTİSAT

mikro iktisat,makro iktisat ayrımı. arz talep analizi. esneklik kavramı ve esneklik türleri, hesaplamaları. tüketici teorisi, üretici teorisi ve maliyet analizi. tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları, faktör piyasaları, genel denge, piyasa başarısızlıkları