Bu derste sosyal bilgiler öğretmen adaylarına, temel hukuk bilgisi kazandırılır. İnsan hakları ve vatandaşlık konularına ilişkin temel kavramlar öğretilir. Batı'da ve Türkiye'de insan hakları kavramının tarihçesi anlatılır.1982 Anayasasına ilişkin temel bilgiler verilir. Son olarak, insan haklarını düzenleyen uluslararası belgeler incelenir.