45301023 Anatomik Landmarklar

ANATOMİK LANDMARKLAR

 

            Periapikal radyograflarda görülen oluşumların; anatomik mi yoksa patolojik bir görüntü olduğunu anlayabilmek için incelenen bölgenin anatomik oluşumlarının neler olduğunu ve bu oluşumların radyoopak mı radyolusent mi görüldüğünün ayırdına varılmasını sağlamaktır. Ayrıca her radyografta o bölgeye ait tüm oluşumların görülemeyeceği kemik yapıya ve x ışınının filme geliş açısına göre değişiklik göstereceği anlatılarak bölgelere göre değişik radyograflarla açıklanır. Restoratif materyallerin radyografik görüntü özellikleri de anlatılır.