45301037 Klimik ve Radyografik Değerlendirme

Çeşitli patolojik lezyonlara yaklaşımda, bu lezyonların en genel ve tipik radyografik görüntüleri ile ayırıcı tanılar listesinde gruplandırmak, kesin tanıya gitmede yardımcı olur.

 

Bir çok farklı histopatolojik olay, aynı klinik veya radyografik görüntüleri ortaya çıkarabilir.