Bu ders kapsamında ölçme ve kontrol kavramları, bu amaçla kullanılan temel ekipmanların tanıtılması, endüstride ve bilimsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan giriş ve çıkış transducerlarının, ölçüm elemanlarının çalışma prensipleri ile birlikte kavranılması, öğrencinin derste kullanılan deney sistemleri üzerinde bireysel olarak gerçekleştireceği pratik uygulamalar ile cihaz kullanma konusundaki yetenek kazanımları sağlanmaktadır.