Yoğun bakım hastalarında ortaya çıkan metabolik değişimlerin fizyopatolojisi, normal fizyolojiden farkı, ve farklı hasta gruplarındaki farklı süreçlerin beslenme üzerine etkileri anlatılacaktır. Kritik hasta için nutrisyon tedavisinin planlanması da tartışılacaktır.