57404033 Yoğun bakım hastaları ve klinik beslenme

Yoğun bakım hastalarında ortaya çıkan metabolik değişimlerin fizyopatolojisi, normal fizyolojiden farkı, ve farklı hasta gruplarındaki farklı süreçlerin beslenme üzerine etkileri anlatılacaktır. Kritik hasta için nutrisyon tedavisinin planlanması da tartışılacaktır.