Bu derste İlitam uzaktan eğitim programı öğrencilerine yönelik klasik ve modern arapça metinler okutulmaktadır. Dersin amacı İlahiyat Fakültesinde okutulan diğer derslere de altyapı olmak üzere Arapça metinler konusunda öğrencilere destek olmaktır. Derste seçme metinler, metni anlamaya dönük sorular, çoktan seçmeli dil ve gramer içerikli testler yer almaktadır.