Bu derste ilk çağlardan bugüne hareket ve sporun gelişimi uygarlıklara dayalı olarak öğrencilere aktarılacaktır