AET124 TEMEL ELEKTRONİK


Yarıiletken diyot: Temel p-n yapısı, karakteristikleri, yarıiletken diyot devre modelleri (büyük sinyal, küçük-sinyal ve parçalı lineer diyot modelleri). Diyot çeşitleri (zener, varicap, led, pin, fotodiyot, tünel diyot vs.). Diyot uygulamaları (doğrultma devreleri, kırpma devreleri…), BJT/MOSFET’in basit yapısı ve çalışma modelleri, BJT/MOSFET’in kutuplaması, BJT/MOSFET’li devrelerin dc analizi.

Eğitimci: Kenan ÖZEL