45301045 Ekstraoral, İntraoral muayene

Hasta ile ilk karşılaşma esnasında başlar. Hasta ile ilk karşılaşmadan anamnezin bitimine kadar fiziksel ve mental durum hakkında sayısız gözlem yapılır.

Ø Genel görünüm, fiziksel durum…

Ø El sıkma…kuvvetli, zayıf

Ø İletişim…Konuşma, göz kontağı, ses

Ø Muayene odasına girerken; boy,duruş,yürüyüş değerlendirilir.