45301047 Konvansiyonel intraoral radyografi teknikleri

Diş hekimliği radyografisinde kullanılan intra-oral görüntüleme teknikleri anlatılır. Bu amaçla açı-ortayı tekniği endikasyonu, hastanın başının alt ve üst çeneye göre tetiyere yerleştirilmesi, filmin ağız içindeki ön ve arka bölgeye göre konumlandırılması ve x-ışınının bölgeye göre açılandırılması, tüpün yerleştirilmesi açıklanır.

            Bite-wing tekniğinin, paralel tekniğin, okluzal tekniğin, Le-Master tekniğinin de endikasyonları ve nasıl uygulanacağı ve radyografta neler görüleceği örneklerle açıklanır.