45302037 İmplant radyolojisi

İmplant teknolojisi, hastanın normal çiğneme fonksiyonunun sıkıntısız bir şekilde geri kazandırılmasında, diş hekimine yardım eder.                                                   

Radyoloji öncesi değerlendirmede:                                                                           Detaylı dental ve sistemik anamnez alınmalı,                                                                                  Dikkatli ve kapsamlı klinik muayene yapılmalı,                                                                                                               İmplant gerekliliği tartışılmalıdır.

Klinik muayenede;  Ağızdaki dişlerin durumları, pozisyonları, var olan oklüzyon, periodontal dokuların sağlığı ve oral hijyen düzeyi, dişsiz bölgede kemik rezorbsiyonu, oral yumuşak dokuların durumu değerlendirilir.                         

Radyolojik muayene kemik sağlığının değerlendirilmesi ile başlar. Konvansiyonel ve sofistike görüntüleme teknikleri, implant tedavisinin her aşamasında; cerrahi öncesi tanıda, cerrahi yerleştirme işlemini de içeren tedavi aşaması ve cerrahi sonrası değerlendirmede, protez restorasyonu ve sonrası takipte hekime önemli bilgiler verir.