45302069 Tükürük bezi patolojileri ve radyografik görüntülemesi

Oral kaviteye üç majör, dört yüz, beş yüz minör tükürük bezi sekresyonu boşalmaktadır.
Sekresyonları müköz, seröz veya mikst olabilir. Majör tükürük bezleri; parotis,
submandibuler ve sublingual bezlerdir. Minör tükürük bezleri, bulundukları bölgenin
ismine göre ad alırlar. Bunlar; labilal, bukkal, palatinal, tonsiller (Weber’s bezleri), molar
veya retromolar (Carmalt’s bezleri) ve 3 grupta toplanan lingual tükürük bezleridir.
Bunlar; inferior apikal veya Nuhn’s bezleri, middle tamamen seröz “rinsing-çalkalama”
veya Ebner’s bezleri, posterior’da tamamen müköz yağlayıcı (lubricating) tükürük
bezleridir.