45302071 Diş anomalileri

40 hafta süren embriyonel hayatın 3. haftasında ilkel ağız (stomodium) oluşur. 3 haftanın sonunda içi iki katlı bir epitelyumla örtülür. Üstte kübik; altta silindirik epitelyum katları bulunur. 6.haftada epitelyumun örttüğü  mezenşim dokuya doğru bir proliferasyon başlar. Buna dalıcı duvar adı verilir.Dalıcı duvar gelişimini 2 ayrı doku olarak sürdürür. Dik olarak gelişen ve vestibulde yer alan bölüme lamina vestibularis denir.Bu bölüm ileride vestibuler diş eti ve epitelini oluşturur.Lingual tarafta gelişen dala ise lamina dentalis adı verilir ve dişler bu daldan gelişir. Bu aşamada epitelyumun ilk  proliferasyona başladığı bölgede gittikçe derinleşen bir oluk meydana gelir. Bu U şeklideki oluğa sulcus vestibularis adı verilir. Bu kısım ileride vestibulum orisi oluşturacaktır. Embriyonel hayatın 2. haftasından başlayarak 11. haftaya kadar dental lamina üzerinde epitelyumda her biri süt dişini oluşturacak tomurcuklar oluşur. Alt süt kesici diş tomurcuğu 7. haftada; süt 2. molar diş tomurcuğu ise 11. haftada oluşmaktadır. Üst çenede ise tomurcuklar alt çeneye göre birer hafta sonra oluşur .

Bu başlangıçtan sonra epitelyumdaki proliferasyon devam eder. Tomurcuklar büyümeye devam ederken., alt kısımdaki mezenşim hücrelerinde de proliferasyon görülür. Bu bölgedeki hücre yoğunlaşması sonucunda bir çökme daha meydana gelir. Takke şeklini alır. Takke safhası 3 hafta sürer. Takkenin iç kısmındaki mezenşim doku dental papilla gelişimini başlatmak üzere değişim gösterir. Epitelyum kümesinin iç kısmındaki hücreler yıldız benzeri hücrelere (stratum reticulare) dönüşürken, hücreler arası  mesafe albüminden zengin bir doku sıvısı ile dolar. Bu sıvı ile dolu alana mine pulpası denir.

İç kısımdaki hücreler uzun silindirik şekil alır, dış bükey kısımdaki hücreler kübik şekillerini korur.