45302073 Paralaktik teknikler

Paralaktik kelimesinin anlamı, esası ve endikasyonları açıklanarak tekniğin uygulanış şekilleri anlatılır. Elde edilen radyografik görüntüler örneklerle nasıl yorumlanacağı açıklanır.