45302077 Ağrı ve mekanizması, Baş, Yüz ve yansıyan ağrılar

Dental kaynaklı olmayan baş-yüz ağrıları nörolojik, psikolojik ve vasküler ağrılar sınıflandırılıp bu gruba giren hastalıklar tek tek açıklanarak diş hekimliği açısından önemi vurgulanır.