45302081 Laboratuvar Tetkikleri

Çoğu zaman tek başına klinik muayene, anamnez ve radyolojik tetkikler kesin teşhis için yeterli olamamaktadır. Birçok enfeksiyöz ve virütik hastalıklarda kesin tanı ancak laboratuar tetkikleri sonucunda konabilmektedir. Yani, tüm bu işlemler birarada yürütüldüğü zaman doğru tanı ve doğru ilaç seçimi yapılabilir.